PRESSEMELDING                       

Skedsmokorset, 12 desember 2019

 

 Otto Olsen AS kjøper NHS Transmisjoner AS

 

 

Vi har gleden av å meddele at Otto Olsen AS har inngått en avtale om overtagelse av

samtlige aksjer i NHS Transmisjoner AS.

 

NHS Transmisjoner AS er i hovedsak en leverandør av tilbehørsprodukter for hydrauliske og mekaniske transmisjoner, bl.a. akselkoblinger, mellomflenser, oljekjølere og splinehylser.

 

- Vi er glade for at de produkter vi har representert i 20 år vil leve videre i Otto Olsen AS. Vi er overbevist om at dette er til det beste for både oss og våre samarbeidspartnere, sier Harriet Nilsson i NHS Transmisjoner.

Produktene til NHS Transmisjoner vil utfylle og komplettere det eksisterende sortimentet til Otto Olsen, som i dag er en leverandør av tekniske produkter som tetninger, teknisk gummi, slanger, plast og transmisjonsprodukter.

 

- Denne sammenslåingen vil styrke vår posisjon som en sterk aktør i det norske markedet og gi våre kunder tilgang til et bredere produktsortiment fra en og samme kilde, sier administrerende direktør i Otto Olsen Kjetil Høgbakken.

 

NHS Transmisjoner AS vil inntil videre drive virksomheten som tidligere, men målet er at selskapet og dets ansatte skal fusjoneres inn i Otto Olsen AS i løpet av Q1 2020.

 

 

# # #

 

Eventuelle spørsmål knyttet til dette kan rettes til:

 

Michael Mørum (mob. 919 92 780) eller Harriet Nilsson (mob. 957 43 457).

michael.morum@oo.no                            harriet@nhstrans.no

 

 

 

Otto Olsen AS er en handels- og produksjonsbedrift som leverer tekniske produkter til industrien og handelen i Norge. Otto Olsen er markedsledende leverandør innen sine segmenter. Otto Olsen ble etablert i 1866 og er et privat eid aksjeselskap med en solid egenkapital. Omsetningen er ca. 400 millioner kroner og det er ca.130 ansatte.